B. Wahlströms Bokförlag

B. Wahlströms Bokförlag grundades 1911 och har gett ut barn- och ungdomsböcker sedan 1914. Vår ambition är att inspirera barn i alla åldrar att upptäcka glädjen med att läsa.

Under paraplynamnet Läsglädje letar vi aktivt efter samarbeten och aktiviteter som på olika sätt främjar läsning bland barn och unga. Läs mer om våra projekt här.

B Wahlströms är sedan juli 2015 en del av Storytel, och ingår i Storytel Publishing AB.  Utgivningen präglas av kvalitet och mångfald och bland målen finns att att bidra till en levande och nytänkande svensk bokbransch. Inom förlagsgruppen finns gedigen erfarenhet av att arbeta med litteratur och bokförläggandets olika beståndsdelar, såväl på traditionellt manér som med den nya teknikens möjligheter.


Storytel Publishing AB
Postadress: Box 24167, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Tryckerigatan 4, 111 28 Stockholm