Utökade e-böcker

Testa B. Wahlströms utökade e-böcker!

Böckerna är enskilda e-böcker i formatet Epub3 där läsarna får tillgång till berättelsen med hjälp av dessa funktioner:

• Read Aloudfunktion med markering i texten på varje individuellt ord när det läses upp

• Möjligheten att växla mellan stora och små bokstäver

• Automatisk bläddringsfunktion

Våra utökade e-böcker finns tillgängliga via iBooks. 

6-9 år

97813264_sagochmeRGB_10162.jpg

Sag_pridskolnCMYK_10159.jpg

1628-7_galopscmyk_10701.jpg

haxmstren_cyk_9945.jpg

97813260_hundtjveCMYK_10337.jpg

9781326_spindlarochkeCMYK_9558.jpg

Gastr_ochgdynelCMYK_9944.jpg

0-3 år

9781326_forstamnebkCMYK_10334.jpg

Baklien_msrypCMYK_10336.jpg

Baklien_mborCMYK_10335.jpg